Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

 

Spoločnosť Baumit a Nadácia Centa pre filantropiu vyhlasuje

12. ročník programu TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ

Základným zámerom programu, ktorý sa už 12. rok snažíme napĺňať je podporovať organizácie, obce či aktívnych občanov, ktorí nechcú zostať nespokojný s prostredím, v ktorom žijú. Nespokojnosťou občanov môže byť napríklad starý drevený most, cez ktorý sa už nedá prejsť či historicky významný minerálny prameň, z ktorého sa nedá napiť, nefunkčné lavičky v parku a iné nefunkčné a neestetické priestranstvá. Grantový program je určený iniciatívam, ktoré sa tieto nedostatky rozhodnú riešiť a zmeniť, využijú na to svoje nápady, vedomosti, zručnosti, schopnosti a najmä strhnú pre dobrú vec iných ľudí.

V minulých desiatich ročníkoch sme podporili 134 projektov v sume 172 tisíc €. Poskytovaním malých grantov môžeme pomôcť budovať oporné body v našich komunitách. 

V roku 2019 je na podporu projektov vyčlenených 13 000 eur.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1200 eur.

Podporíme projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce.

Predloženie projektov: Projekt predložte najneskôr do 15. mája 2019 (streda) do 24,00 hod LEN cez www.nadaciacpf.egrant.sk